OFF THE RECORD (D/PL/GB)

Stockwerk Jakominiplatz 18, Graz

Ronny Graupe - guitar Dominik Bukowski - vibraphone Phil Donkin - bass Oliver Steidle - drums ⇒ Reservierung  

Karlheinz Miklin jr. – Following footsteps

tube's Grieskai 74a, Graz

Karlheinz Miklin jr. - drums Gerhard Ornig - trumpet Emiliano Sampaio -guitar Hrvoje Kralj - bass Anfang 2021 beschloss Karlheinz Miklin jr. nach 30 Jahren als Musiker mit Following Footsteps […]